Noutăţi
Tipografia SC „Imona Grup” S.R.L. anunţă concurs de suplinire a postului vacant de Designer Graphic

Responsabilităţi:

- Creaţie, realizare şi modificare machete grafice;
- Creaţie publicitară, machetelor (broşuri, afişe, cataloage etc.);
- Procesare şi prelucrare a materialelor primite;
- Pregătirea lucrărilor pentru tipar offset, tipar digital;
- Elaborarea schiţelor de proiect;
- Verificarea tehnică şi optimizarea machetelor în vederea tipăririi;
- Pregătire tehnică şi grafică conform parametrilor de producţie ceruţi în procesele tehnologice
- Elaborarea conceptelor şi a designului grafic;

Cerinţe faţă de candidat:
- Cunoştinţe în programele: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Flash, Corel Draw, Adobe Illustrator;
- Experienţă în domeniu; 
- Portfolio;
- Responsabilitate, abordare creativă.

 

Condiţii:
- activitate cu program complex;
- implicare 100 %;
- Salariu in timpul convorbirii;

Expediaţi CV-ul şi portofoliul Dvs la adresa: office@imonagrup.md